Za boljše delovanje ta stran, uporablja piškotke

Več o piškotkih

Strinjam se

NS-Ljutomer.si uporablja piškotke, če boste nadaljevali brskanje po našem spletnem mestu, sklepamo, da se z uporabo piškotkov strinjate. Za nadaljevanje uporabe spletnega mesta kliknite "Strinjam se".
Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku

 

mera majhen        

nogometni tabor2014 piknik podelitev  25Nogometni tabor se je zaključil s piknikom s starši, podelitvijo priznanj in nogometno tekmo, kjer so se pomerili otroci in njihovi starši. Slike z letošnjega tabora najdete v naši galeriji slik.

Izdelava spletnih strani    turnirji com   

Metodika dela z mladimi

Nogometni tabor

Pod pojmom “metodika” želimo opozoriti trenerje (učitelje) na številne pedagoške napotke in zakonitosti vodenja vzgojno-izobraževalnega dela. Vadba mladih v nogometu je nadaljevanje vzgojno-izobraževalnega dela v šoli (Elsner, Verdenik in Pocrnjič, 1996). Pomembno je poznati, kako voditi športni trening

mladih oz. smisel in zaporedje trenerjevih ukrepov, da bi bil končni uspeh čim boljši, ne samo v pogledu znanja tehnično-taktičnih elementov, ampak tudi v vzgojnem pogledu (Elsner, Verdenik in Pocrnjič, 1996). Pomembne vsebine metodike, ki naj bi jih vsak dober trener nogometa poznal, so (Elsner, Verdenik in Pocrnjič, 1996):

*osnovna učno-vzgojna načela,
*metode posredovanja snovi,
*učne metode,
* oblike dela,
* metodične lestvice pri poučevanju elementov tehnike in taktike.

Memorial Lebar 2013OSNOVNA UČNO-VZGOJNA NAČELA

Vsak človek mora pri svojem delu upoštevati določena načela oziroma principe, da bi bilo njegovo delo čim bolj uspešno. Tudi na področju treniranja mladih nogometašev veljajo določena učno-vzgojna načela, saj je delo z mladimi zelo zapleteno in odgovorno. Beseda “princip” je latinskega izvora in pomeni “izhodišče”, ali “vodilno načelo”, ali “osnovno načelo”, ali “primarna zahteva” ali “smernice v delu”. Učno-vzgojna načela so določene smernice v delu trenerja (učitelja), ki vodijo trenerja v učnem in vzgojnem procesu s ciljem, da bi uspešno uresničeval naloge pri učenju in vzgajanju (Elsner, Verdenik in Pocrnjič, 1996).
NAČELO VZGOJNOSTI
Zahteva od trenerja, da pomaga vsestransko razvijati mlado osebnost in se ne omeji le na posredovanje in utrjevanja znanja, spretnosti in sposobnosti. Trener mladih si mora prizadevati oblikovati mlado osebnost, ki bo imela pozitivne moralne lastnosti, kot so: pridnost, vztrajnost, vestnost, natančnost, spoštovanje drugih, odgovornost. To lahko trener doseže:
1. Z vsebinami: ne samo govoriti o nogometu in samo igrati nogomet. V delo vključiti tudi druge športne panoge, pogovarjati se tudi o drugih življenjskih problemih.
2. Z načinom dela: bolj ko trener pozna in obvlada učne metode, oblike dela, nogometne elemente in tudi različne druge športe, tem bolj bo uspešen pri svojem delu.
3. Trenerjeva osebnost: trener lahko pozitivno ali negativno vpliva na otroke s svojim zgledom. Trener je velikokrat otrokom vzor, ki bi mu hoteli biti podobni. Pomembno je ozračje, ki ga trener ustvarja v moštvu. Ozračje bi naj bilo prijateljsko, delovno, brez nasilja in pritiskov na otroke, brez ironije in smešenja, kajti to učinkuje na mlade igralce negativno, še zlasti nekatere lahko zelo prizadene.
NAČELO NAZORNOSTI (“ZLATO NAČELO”)
“Nazornost” pomeni celovito doživljanje in razumevanje nekega gibanja, neke naloge s pomočjo čutil, s ciljem, da sprejmejo določena dejstva in si oblikujejo pravilne predpostavke o gibanju oz. nalogi. To načelo zahteva od trenerja, da vse, kar otroke uči, naj tudi pokaže. Pri tem lahko uporabi lastno znanje, znanje drugih, videoposnetek, slike, živo besedo, podprto z mimiko in kretnjami. Uporabi naj čim več teh možnosti, saj bo tako otrok hitreje in boljše dojel neko gibanje oz. nalogo.
NAČELO PRIMERNOSTI
Otroci se postopno razvijajo, tako telesno kot tudi psihološko. Od trenerja zahteva, da delo prilagodi telesnim in psihičnim sposobnostim otrok določene starostne skupine (primer: nogometni naraščaj čim več različnih iger (ne samo nogomet), ni ožje specializacije, brez pretiranih razlag). Trener mora paziti, da delo ni ne pretežko ne prelahko, da ne podcenjuje ali precenjuje sposobnosti otrok.
Memorial Lebar 2013NAČELO DOLGOROČNE NARAVNANOSTI VADBE
Vrhunski dosežki zahtevajo dolgotrajno pripravo in postopnost. Obstajajo etape v razvoju nogometašev, katere imajo vsaka svoje zahteve glede vsebine. Osnovna zahteva je, da je treba zagotoviti čim boljšo osnovo in postopno povečevati napor in zahtevnost pri delu. Delo z mladimi mora imeti dolgoročni značaj in ne sme biti pretirano naravnan k tekmovanju v ligi.
NAČELO MNOGOSTRANOSTI
Zahteva od trenerja mladih široko izbiro vaj in nalog pri delu z mladimi, kajti le tako bodo mladi dobili široko osnovo.
NAČELO RADOSTI ali IGRIVOSTI
Trener mladih mora s svojimi metodami, vajami, nastopom zagotoviti veselje in radost otrok pri delu. Pri tem ne sme pretiravati, ampak spretno izbrati takšne vaje, ki bodo zahtevale tudi odgovornost in disciplino.
NAČELO DINAMIČNOSTI
Delo mora biti organizirano tako, da bo čim večkrat in istočasno zaposlilo čim več otrok (ne delajmo kolon s 6, 7, 8 ali celo več igralci).

Ostala načela so še:
*OD LAŽJEGA K TEŽJEMU,
*OD BISTVENEGA K MANJ BISTVENEMU,
*VELIKO ŠTEVILO PONOVITEV.

mera logo

inst kapun

abak TV AS oglas