Značilnosti in lastnosti igralcev U-10

V tej starostni dobi aerobna vzdržljivost narašča, s treningom se izboljšuje zmogljivost srčno - žilnega in dihalnega sistema. Ritmični gibi so sedaj bolj usklajeni in raznoliki, izboljšuje se reakcijski čas in hitrost.

V tem obdobju povečujemo osnovno moč samo s treningom osnovnih tehničnih elementov in nikakor posebej.
1. Nadaljevati z izboljševanjem ciljev U-8 in U-9
2. Vadba spremembe ritma gibanja z žogo in brez nje
3. Vadba od odbojne stene - klopi ali improviziranega elementa
4. Združeno napadanje - vsi igralci so vključeni v napad, vendar z odgovornostjo po pokrivanju prostora (vključena sta tudi vratar in zadnji igralec kateri pokriva prostor). Izpopolniti razumevanje vlog posameznika v pomoči pri napadanju: igralec z žogo, kateri soigralci takoj zagotavljajo takojšnjo podporo žogi in kateri soigralci ustvarjajo globino in kdo je prvi, ki posreduje v primeru izgubljene žoge (varovanje napada). Vse to mora biti prikazano (trenirano) na večjih igralnih površinah in z večjim številom soigralcev in nasprotnih igralcev.
5. Združeno branjenje - po izgubljeni žogi vsi igralci takoj pristopijo k branjenju, celo najvišje stoječi napadalec, ki napade nasprotnika v začetni fazi njihovega napada. Nadaljujemo z izboljšanjem vseh principov branjenja tako, da vsak igralec razume vse vloge v fazi branjenja - kateri igralci vršijo pritisk na žogo, kdo zagotavlja njihovo podporo, kdo zagotavlja varovanje širine...
6. Še vedno prevladujeta trikotnik in diamantna oblika ampak še bolj kompleksno in izpopolnjeno.
7. Nadaljevati z izboljšanjem osnovnih tehničnih elementov: podajanje, strel na vrata, kontrola žoge, osnovno delo z vratarji.
8. Izboljšati razumevanje vlog igralnega sistema v fazi napada in fazi branjenja ter ravnotežje med obema fazama igre.
9. Izpopolnjevati osnovne kombinacije pri prekinitvah igre (prosti strel, indirekt, udarec iz kota,...)

Memorial Lebar 2013Napad:
• Varanje: v smer iz katere prihaja nasprotnik
• vodenje žoge
- glava gor (pregled igre)
- pred nasprotnega igralca (ko nasprotnik napada od zadaj in od strani)
- z nogo, ki je oddaljena od nasprotnika
• Odkrivanje
- kdaj stran od žoge-v globino/širino, kdaj proti žogi (k igralcu ali v širino)
- iskati »luknjo« med nasprotniki,
- vtekanje za hrbet - TIMING!
• Udarci: - 1:1 z vratarjem strel po tleh z NDS
- znotraj kazenskega prostora vedno udarec NDS in ciljati!
• Podaje: - če igralec za hrbtom obvezna povratna

Obramba:
• Pokrivanje
- 1:1 (med nasprotnikom in vrati, polbočno usmerjanje vstran od vrat)
- Napadanje nasprotnika v trenutku sprejete žoge, četo ni mogoče, ne izpadati iz igre
• prestrezanje (učenje čitanja prestrezanja žoge)

LOGIKA (RAZUMEVANJE) IGRE

• Do 12 let na tem elementu še ni poudarka, ocenjuje pa se, koliko so posamezniki za to nadarjeni

Povzetek
• Poudarjati koncept trikotnika in pomoči v njem
• Poudarjanje pomembnosti vključevanje tretjega igralca
• Skupno napadanje (vsi igralci)
• Skupno branjenje (vsi igralci)
• Nenehno izboljševanje osnovnih tehničnih prvin
• Spodbujati vse igralce, da zagotavljajo dobro podporo v obeh fazah igre (napad, obramba)
• Omogočiti igralcem, da čim več igrajo in razmišljajo samostojno
• Spodbujati pravilno besedno komunikacijo med soigralci
• Razvoj pozitivnih karakternih sposobnosti

Zaključek

Nogometni tabor Ljutomer 20213Igra je za vse igralce - vsakogar je potrebno spodbujati k sodelovanju še posebej tiste z manj poguma. Na treningu in tekmi vedno spodbujamo uporabo spretnosti, kreativnosti in samo odločanja, ne lovimo rezultatov za vsako ceno! Ne pričakujte pri najmlajših uporabo pas igre, ter izvajanja taktičnih zamisli v povezavi z igralnimi mesti, za te stvari bo v prihodnosti dovolj časa. Na treningih se pri učenju izogibaj predolgemu govorjenju ter razlaganju vaj in nalog katere bodo igralci opravljali. Predvsem je pomembna pravilna demonstracija tehničnega elementa, usmerjanje in opozarjanje med samo izvedbo, veliko ponovitev... Ne skopari s pohvalami, nikakor pa ni treba pretiravati

PUSTIMO NAJ BO ČIMBOLJ PREPROSTO!

Izvajanje nekakšnih igralnih sistemov narekuje najmlajšim igralcem ozko-usmerjeno točno določeno gibanje namesto, da se zares igrajo. Prav tako ne zatirajte ustvarjalnih in nadarjenih „driblerjev". To je čas, ko igralci preizkušajo vse svoje sposobnosti in se učijo na poizkusih in napakah. Spodbujajmo jih tako na treningih kot na tekmah, da je to njihova igra in naj jo igrajo z veseljem. Zavedajte se, da je nogomet igra igralcev, zato praviloma naj na tekmah vstopijo v igro vsi igralci.

DOKUMENTACIJA TRENERJEV

Trenerji so dolžni voditi sledečo dokumentacijo in jo imeti vedno na razpolago za vpogled vodstvu Nogometne šole:
1. Osnovne podatke o igralcih z vsemi podatki (naslov, telefon, starši, šola,..)
2. Testiranje
3. Načrtovanje in poročila
4. Mesečno prisotnost igralcev na treningih
5. Oddaja pobrane vadnine po navodilih vodje NŠ